Vacature

De rol

Jij gaat, in samenwerking met de directies van de drie aandeelhouders, de gehele organisatie van Smaak opzetten en de operationele processen optimaliseren. De eerste periode ben je sterk operationeel betrokken. Naarmate het aantal opdrachtgevers groeit, bouw je het team verder uit en doe je de functionele aansturing. Smaak heeft een kantoor in Zwolle, in het bedrijf van een van de aandeelhouders. 

Opdrachtgevers 
Je bent aanspreekpunt voor de opdrachtgever en het gezicht van Smaak. Jij weet de juiste vragen te stellen en spart over budgetten en serviceafspraken. Ook woon je operationeel overleggen bij waarbij lopende projecten en de voortgang worden besproken. Uit deze overleggen komen tevens verbeterpunten naar voren, bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening, communicatie etc. Jij vormt werkgroepen om deze op te pakken, borgt de voortgang en rapporteert hierover richting opdrachtgever en directie.   

Optimalisering processen
Je gaat aan de slag met het inrichten van operationele processen en het optimaliseren van de samenwerking. Enerzijds heb je te maken met planmatig onderhoud, anderzijds met dagelijks onderhoud. Jij kijkt overstijgend naar de verschillende dynamieken die dit met zich meebrengt en weet hierin een logische structuur te brengen. De meldingen mbt dagelijks onderhoud komen bij een collega binnen, die deze onderbrengt bij de juiste samenwerkingspartner. Jij toetst of serviceafspraken worden nagekomen en onderneemt indien nodig actie. Ook stel je jaarplannen op mbt te realiseren doelstellingen. Tijdens het maandelijks directieoverleg rapporteer je over de status van KPI’s en resultaten van de werkgroepen. 

Data
Er is veel data beschikbaar omtrent zaken als normen, huurderstevredenheid, kosten, planbaar onderhoud, KPI’s en budgetten. Jij geeft opdrachtgevers inzichten en adviseert omtrent onderhoudsbudgetten, planning van preventief onderhoud, het afvlakken van de onderhoudspiek en het hiermee voorspelbaarder maken van onderhoud. Hierdoor ontstaat voor hen grip op de kosten en een hogere huurderstevredenheid. 

In deze groeiende en ontwikkelende organisatie zijn volop kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

Standplaats: Heino

Wat ga je doen?

Vacature

Wat is vereist?

•    Een gedegen opleidingsachtergrond op HBO/WO-niveau;
•    Ervaring in een bouw/technische setting;
•    Je woont in de regio;
•    Parttime werken is bespreekbaar.

Wie ben jij?
Je bent een energieke en inspirerende verbinder die anderen uitdaagt en enthousiasmeert om er ‘samen voor te gaan’. Je hebt een verfrissende kijk op de zaak en komt met out of the box oplossingen wanneer er knelpunten ontstaan. In de dynamiek van de dagelijkse operatie kun je snel schakelen en weet je het beste in mensen naar boven te halen. Je stuurt op hoofdlijnen, maar je weet ook welke details het verschil kunnen maken. Je hebt de stijlflexibiliteit om intern en extern op een soepele en ontspannen wijze met een grote diversiteit aan menstypen om te gaan. 

Je zit in jouw kracht als je kunt schakelen tussen strategische, tactische en operationele onderwerpen én tussen commerciële doelen en technische uitdagingen. Jouw analytisch vermogen stelt je in staat samenhang te zien in alle informatie die je krijgt en visie te ontwikkelen. Je hebt een scherp oog voor verbetermogelijkheden en weet deze om te zetten in haalbare doelen. 

Info

  • Standplaats Heino
  • 40-urige werkweek
  • Bouw Civiel Installatie, Technisch Management, Technisch Organisatorisch
  • Parttime werken bespreekbaar
  • Energieke en inspirerende verbinder

Vacature

Werken bij Smaak (Samen Maken)

Smaak (Samen Maken) is een nieuw samenwerkingsverband, met als aandeelhouders Breman Techniek, Hegeman Bouwgroep en Uw Onderhoudspartner Lenferink. Samen verzorgen zij meerjaren onderhoudscontracten voor woningcorporaties en andere professionele vastgoed eigenaren. De focus ligt op langjarig planmatig, dagelijks- en mutatieonderhoud. 

Deze samenwerking levert op een slimme manier middels inzet van data en dashboarding meer kwaliteit op voor een betere prijs. De bewoner heeft er ook baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de huurder van groot belang is.   

Er zijn ambitieuze plannen dit concept verder uit te rollen in de toekomst.
 

Nieuw samenwerkingsverband
Focus op langjarig planmatig, dagelijks- en mutatieonderhoud
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye