Organisatie-inrichting

Ontwikkelingen in de markt

Organisatie-inrichting

Door onder andere internationalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering verandert er continu veel voor afdelingen als marketing, controlling, verkoop, productie en engineering.

Deze constante ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor uw organisatie. Dit vraagt van uw bedrijf dat zij blijft meebewegen, ontwikkelen en optimaliseren.

Hoe kunt u uw organisatie zo optimaal mogelijk inrichten en daarbij tegelijkertijd aansluiten bij wat de markt van uw bedrijf vraagt? Wat is er nodig om de processen in uw organisatie soepel te laten verlopen? Zit elke medewerker op de juiste plek?

Vragen waar wij graag samen met u antwoord op geven!

Organisatie-inrichting

Wat kunnen wij voor u doen?

Herkent u dit? Let op, het volgende is (bewust) wat gechargeerd omschreven en wellicht voor u wat confronterend. Toch geeft dit weer wat wij vaak tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Veel aspecten binnen uw onderneming zijn in het verleden zo ontstaan en de uitspraak “dat doen we altijd al zo” hoort u vaak. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet altijd helder omschreven en vastgelegd. Ondertussen zijn processen helemaal niet zo logisch ingericht als het lijkt en is er ooit ook ergens een ERP pakket geïntroduceerd. Tegelijkertijd weet u als ondernemer eigenlijk helemaal niet meer precies wat iedereen binnen uw organisatie doet. Daarbij bent u vaak zelf ook onderdeel van het geheel omdat u nou eenmaal al jarenlang in deze context werkt. Vaak ontstaan er binnen een organisatie in de loop der tijd ‘blinde vlekken’ en is simpelweg ook niet meer goed zichtbaar waar de knelpunten liggen. Maar dát er iets veranderd moet worden weet en voelt u wel.

Zoals gezegd, misschien wat overdreven weergegeven, maar wát ligt er nog aan potentieel, kostenbesparing, werkplezier, innovatie etc. dat nu niet benut wordt!

Tijd om een buitenstaander vanuit een objectief standpunt eens goed te laten kijken naar uw organisatie en te ontdekken wat er beter kan! Wij van Métier vinden dat één van de leukste dingen die er zijn en we hebben twee tools ontwikkeld, Taak inZicht® en Proces inZicht® om dat goed te kunnen doen. Mogen wij u helpen?

Hoe doen we dat?

Organisatie-inrichting

Omdat we hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan inzicht in hoe organisaties zijn ingericht, hebben wij, speciaal op maat voor het MKB, twee unieke tools ontwikkeld: Proces inZicht® en Taak inZicht®

TaakinZicht®

€ 1.750 tot 10 functies

Met Taak inZicht® kunnen we tot in detail de taken per medewerker inzichtelijk maken. We houden korte interviews met de medewerkers waarin zij zelf vertellen welke taken ze uitvoeren. Zonder oordeel, gewoon feiten.

Inmiddels maken wij dagelijks in de praktijk mee dat mensen binnen afdelingen, op verschillende afdelingen of de ondernemer zelf vaak het inzicht niet hebben in wat anderen precies doen. Met deze speciaal daarvoor ontwikkelde tool worden er binnen kwartier per medewerker allerlei inzichten en verbanden helder!

Daarna bespreken we met u het overzicht van taken. We stellen vragen als: ‘Is de taakverdeling logisch?’ ‘Doet iedereen waar hij/zij goed in is?’ ‘Waar vallen gaten?’ ‘Welke kosten brengt deze taakverdeling met zich mee? ‘Welke inzichten geeft het u?’. De conclusie kan zijn dat er geschoven moet worden met taken of dat er een vacature ontstaat. Ook hieraan hangt geen oordeel, maar gaat het erom dat mensen doen waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. En dát levert u, uw medewerkers en uw onderneming enorm veel op!

Wat gaan we doen?

  • Uitleggen hoe de tool werkt
  • Taken in kaart brengen met Taak inZicht®
  • Rapport opstellen
  • Adviesgesprek met MT

Adviseurs: Melissa Kanis en Deborah Marcus

 

ProcesinZicht®

€ 125,- per uur

De continu veranderende markt, ERP-systemen, groeiende organisaties; het heeft allemaal invloed op de inrichting van de processen binnen uw organisatie. Het bepalen van de juiste overdrachtsmomenten wordt steeds belangrijker. Hier voldoende grip op krijgen, kan best ingewikkeld zijn.

Proces inZicht® brengt in kaart hoe, de naam zegt het al, de processen binnen uw organisatie zijn ingericht. Dit doen we samen met u en/of de MT-leden. We merken dat wanneer er met focus gekeken wordt naar de processen, meteen duidelijk wordt waar de pijnpunten zitten, informatie verloren gaat en discussies ontstaan. Soms is het mogelijk om ter plekke een oplossing te vinden. In andere gevallen komen we later terug en pakken we stapsgewijs de knelpunten aan.

Mensen zijn zich vaak maar deels bewust van de processtappen binnen een organisatie; zéker als zij al lang in een bepaalde constellatie met elkaar samenwerken. Daarnaast zorgt het scheiden van processtappen van de mensen die deze stappen uitvoeren voor veel inzichten. Met een kleine tijdsinvestering wordt al snel duidelijk waar de knelpunten liggen. Vaak blijkt dat 90-95% al goed loopt. De overige 5-10% die nog aandacht verdient is in de meeste gevallen met simpele aanpassingen op te lossen; op dat vlak denken wij ook graag mee.

Wat gaan we doen?

  • Uitleggen hoe de tool werkt
  • Processen in kaart brengen met Proces inZicht®
  • Vervolgafspraak om knelpunten in kaart te brengen + sparren en adviseren over oplossingsrichting met MT

Voor Proces inZicht® maken wij altijd maatwerkafspraken en brengen wij €125,- per uur in rekening.

Adviseurs: Melissa Kanis, Deborah Marcus en Anton-Jan van Doornik

We maken af waar we mee begonnen zijn...

TaakinZicht® en ProcesinZicht®

Wanneer Taak inZicht® en/of Proces inZicht® is/zijn afgerond, weet u waar aan gewerkt moet worden binnen uw organisatie. En dan? Natuurlijk laten we u niet los. We maken een plan waarmee de gewenste stappen gezet kunnen worden en begeleiden daarbij tot het is opgelost of verwijzen u door naar één van de externe adviseurs waar wij vaak mee samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uitzetten van een vacature, functiebeschrijvingen, procesbeschrijvingen, implementeren van constructieve werkoverleggen of het opstellen van doordachte en complete overdrachtsdocumenten.

Organisatie-inrichting

Contact

Meer informatie en afspraak maken

Melissa, Anton-Jan en Margriet zijn onze adviseurs organisatie-inrichting en gaan graag samen met u aan de slag!

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye