Organisatie-inrichting

Ontwikkelingen in de markt

Organisatie-inrichting

Door onder andere internationalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering verandert er continu veel voor afdelingen als marketing, controlling, verkoop, productie en engineering.

Deze constante ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor uw organisatie. Dit vraagt van uw bedrijf dat zij blijft meebewegen, ontwikkelen en optimaliseren.

Hoe kunt u uw organisatie zo optimaal mogelijk inrichten en daarbij tegelijkertijd aansluiten bij wat de markt van uw bedrijf vraagt? Wat is er nodig om de processen in uw organisatie soepel te laten verlopen? Zit elke medewerker op de juiste plek?

Vragen waar wij graag samen met u antwoord op geven!

Organisatie-inrichting

Wat kunnen wij voor u doen?

Herkent u dit? Let op, het volgende is (bewust) wat gechargeerd omschreven en wellicht voor u wat confronterend. Toch geeft dit weer wat wij vaak tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Veel aspecten binnen uw onderneming zijn in het verleden zo ontstaan en de uitspraak “dat doen we altijd al zo” hoort u vaak. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet altijd helder omschreven en vastgelegd. Ondertussen zijn processen helemaal niet zo logisch ingericht als het lijkt en is er ooit ook ergens een ERP pakket geïntroduceerd. Tegelijkertijd weet u als ondernemer eigenlijk helemaal niet meer precies wat iedereen binnen uw organisatie doet. Daarbij bent u vaak zelf ook onderdeel van het geheel omdat u nou eenmaal al jarenlang in deze context werkt. Vaak ontstaan er binnen een organisatie in de loop der tijd ‘blinde vlekken’ en is simpelweg ook niet meer goed zichtbaar waar de knelpunten liggen. Maar dát er iets veranderd moet worden weet en voelt u wel.

Zoals gezegd, misschien wat overdreven weergegeven, maar wát ligt er nog aan potentieel, kostenbesparing, werkplezier, innovatie etc. dat nu niet benut wordt!

Tijd om een buitenstaander vanuit een objectief standpunt eens goed te laten kijken naar uw organisatie en te ontdekken wat er beter kan! Wij van Métier vinden dat één van de leukste dingen die er zijn en we hebben twee tools ontwikkeld, Taak inZicht® en Proces inZicht® om dat goed te kunnen doen. Mogen wij u helpen?

Hoe doen we dat?

Organisatie-inrichting

We bieden verschillende pakketten dienstverlenging aan die u, afhankelijk van wat er nodig is binnen uw organisatie, in kunt zetten. Omdat we hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan inzicht in hoe organisaties zijn ingericht, hebben wij, speciaal op maat voor het MKB, twee unieke tools ontwikkeld: Proces inZicht® en Taak inZicht®

TaakinZicht®

€ 750 - € 1.250 afhankelijk van aantal medewerkers

Met Taak inZicht® kunnen we tot in detail de taken per medewerker inzichtelijk maken. We houden korte interviews met de medewerkers waarin zij zelf vertellen welke taken ze uitvoeren. Zonder oordeel, gewoon feiten.

Inmiddels maken wij dagelijks in de praktijk mee dat mensen binnen afdelingen, op verschillende afdelingen of de ondernemer zelf vaak het inzicht niet hebben in wat anderen precies doen. Met deze speciaal daarvoor ontwikkelde tool worden er binnen kwartier per medewerker allerlei inzichten en verbanden helder!

Daarna bespreken we met u het overzicht van taken. We stellen vragen als: ‘Is de taakverdeling logisch?’ ‘Doet iedereen waar hij/zij goed in is?’ ‘Waar vallen gaten?’ ‘Welke kosten brengt deze taakverdeling met zich mee? ‘Welke inzichten geeft het u?’. De conclusie kan zijn dat er geschoven moet worden met taken of dat er een vacature ontstaat. Ook hieraan hangt geen oordeel, maar gaat het erom dat mensen doen waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. En dát levert u, uw medewerkers en uw onderneming enorm veel op!

Adviseur: Melissa Kanis en Margriet Slofstra

 

ProcesinZicht®

€ 1.750

ERP-systemen, de continu veranderende markt, groeiende organisaties; het heeft allemaal invloed op de inrichting van de processen binnen uw organisatie. Het bepalen van de juiste overdrachtsmomenten wordt steeds belangrijker. Hier voldoende grip op krijgen, kan best ingewikkeld zijn.

Proces inZicht® brengt in kaart hoe, de naam zegt het al, de processen binnen uw organisatie zijn ingericht. Dit doen we samen met u en/of de MT-leden. We merken dat wanneer er met focus gekeken wordt naar de processen, meteen duidelijk wordt waar de pijnpunten zitten, informatie verloren gaat en discussies ontstaan. Soms is het mogelijk om ter plekke een oplossing te vinden. In andere gevallen komen we later terug en pakken we stapsgewijs de knelpunten aan.

Mensen zijn zich vaak maar deels bewust van de processtappen binnen een organisatie; zéker als zij al lang in een bepaalde constellatie met elkaar samenwerken. Daarnaast zorgt het scheiden van processtappen van de mensen die deze stappen uitvoeren voor veel inzichten. Met een kleine tijdsinvestering wordt als snel duidelijk waar de knelpunten liggen. Vaak blijkt dat 90-95% al goed loopt. De overige 5-10% die nog aandacht verdient is in de meeste gevallen met simpele aanpassingen op te lossen; op dat vlak denken wij ook graag mee.

Adviseurs: Melissa KanisMargriet Slofstra en Anton-Jan van Doornik

TaakinZicht® en ProcesinZicht®

€ 2.500 - € 3.000 afhankelijk van aantal medewerkers

U kunt uiteraard ook kiezen voor een grondige analyse van uw organisatie en zowel Taak inZicht® als Proces inZicht® toepassen. U krijgt dan inzicht in de taken die uw medewerkers uitvoeren en hoe de processen binnen uw organisatie eruit zien.

Adviseurs: Melissa Kanis, Margriet Slofstra en Anton-Jan van Doornik

TaakinZicht® en Vacature

€ 4.800

Soms blijkt, nadat de taken die uw medewerkers uitvoeren in kaart zijn gebracht, dat het beter is dat een medewerker bepaalde taken afstoot of blijven er taken over. Er ontstaat dan een vacature. Wij helpen u graag met het vinden van een nieuwe collega door te begeleiding bij de werving en selectie. (link invoegen).

Andersom is het ook mogelijk dat, wanneer u ons inschakelt om te begeleiden bij de werving van een nieuwe collega, tijdens het proces blijkt dat Taak inZicht® een nuttige tool is om een goed beeld van de rol te krijgen. In overleg met u voegen we dit dan toe aan het wervingsproces.

Adviseurs: Melissa Kanis, Margriet Slofstra, Deborah Marcus of Ingobert Veen

Taak inZicht®, Proces inZicht® en Vacature

€ 6.050

En dan kan het gebeuren dat na een grondige analyse ook een vacature is ontstaan. Het mooie is dat we u van ‘A tot Z’ kunnen helpen. Uw medewerkers doen weer waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, de processen binnen uw organisatie zijn helder en lopen soepel én we helpen u ook nog bij het zoeken naar de missende collega!

Adviseurs: Melissa Kanis, Anton-Jan van Doornik, Margriet Slofstra en Deborah Marcus of Ingobert Veen

We maken af waar we mee begonnen zijn...

Wanneer Taak inZicht® en/of Proces inZicht® is/zijn afgerond, ontvangt u van ons een kort rapport met een samenvatting van hetgeen we hebben gedaan, conclusies en aanbevelingen.

Vervolgens weet u waar aan gewerkt moet worden binnen uw organisatie. En dan? Natuurlijk laten we u niet los. We bespreken het rapport met u en maken een plan waarmee de gewenste stappen gezet kunnen worden en begeleiden we daarbij tot het is opgelost. Dit kan bijvoorbeeld gaan over functiebeschrijvingen, procesbeschrijvingen, implementeren van constructieve werkoverleggen of het opstellen van doordachte en complete overdrachtsdocumenten.

Organisatie-inrichting

Organisatie-inrichting

Contact

Meer informatie en afspraak maken

Melissa, Anton-Jan, Deborah, Margriet en Ingobert zijn onze adviseurs organisatie-inrichting en gaan graag samen met u aan de slag!

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye