Organisatie-inrichting

Ontwikkelingen in de markt

Organisatie-inrichting

Door onder andere internationalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering verandert er continu veel voor afdelingen als marketing, controlling, verkoop, productie en engineering.

Deze constante ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor uw organisatie. Dit vraagt van uw bedrijf dat zij blijft meebewegen, ontwikkelen en optimaliseren.

Hoe kunt u uw organisatie zo optimaal mogelijk inrichten en daarbij tegelijkertijd aansluiten bij wat de markt van uw bedrijf vraagt? Wat is er nodig om de processen in uw organisatie soepel te laten verlopen? Zit elke medewerker op de juiste plek?

Vragen waar wij graag samen met u antwoord op geven!

Organisatie-inrichting

Wat kunnen wij voor u doen?

Herkent u dit? Let op, het volgende is (bewust) wat gechargeerd omschreven en wellicht voor u wat confronterend. Toch geeft dit weer wat wij vaak tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Veel aspecten binnen uw onderneming zijn in het verleden zo ontstaan en de uitspraak “dat doen we altijd al zo” hoort u vaak. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet altijd helder omschreven en vastgelegd. Ondertussen zijn processen helemaal niet zo logisch ingericht als het lijkt en is er ooit ook ergens een ERP pakket geïntroduceerd. Tegelijkertijd weet u als ondernemer eigenlijk helemaal niet meer precies wat iedereen binnen uw organisatie doet. Daarbij bent u vaak zelf ook onderdeel van het geheel omdat u nou eenmaal al jarenlang in deze context werkt. Vaak ontstaan er binnen een organisatie in de loop der tijd ‘blinde vlekken’ en is simpelweg ook niet meer goed zichtbaar waar de knelpunten liggen. Maar dát er iets veranderd moet worden weet en voelt u wel.

Zoals gezegd, misschien wat overdreven weergegeven, maar wát ligt er nog aan potentieel, kostenbesparing, werkplezier, innovatie etc. dat nu niet benut wordt!

Tijd om een buitenstaander vanuit een objectief standpunt eens goed te laten kijken naar uw organisatie en te ontdekken wat er beter kan! Wij van Métier vinden dat één van de leukste dingen die er zijn en we hebben twee tools ontwikkeld, TaakinZicht® en ProcesinZicht® om dat goed te kunnen doen. Mogen wij u helpen?

Hoe doen we dat?

Organisatie-inrichting

1.

Met TaakinZicht® kunnen we tot in detail de taken per medewerker inzichtelijk maken. We houden korte interviews met de medewerkers waarin zij zelf vertellen welke taken ze uitvoeren. Zonder oordeel, gewoon feiten.

2.

Daarna bespreken we met u het overzicht van taken. We stellen vragen als: ‘Is de taakverdeling logisch?’ ‘Doet iedereen waar hij/zij goed in is?’ ‘Waar vallen gaten?’ ‘Welke kosten brengt deze taakverdeling met zich mee? ‘Welke inzichten geeft het u?’. De conclusie kan zijn dat er geschoven moet worden met taken of dat er een vacature ontstaat. Ook hieraan hangt geen oordeel, maar gaat het erom dat mensen doen waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. En dát levert u, uw medewerkers en uw onderneming enorm veel op!

3.

ProcesinZicht® brengt in kaart hoe, de naam zegt het al, de processen binnen uw organisatie zijn ingericht. Dit doen we samen met u en/of de MT-leden. We merken dat wanneer er met focus gekeken wordt naar de processen, meteen duidelijk wordt waar de pijnpunten zitten, informatie verloren gaat en discussies ontstaan. Wij helpen u ter plekke bij het vinden van een oplossing.

4.

Vervolgens weet u waar aan gewerkt moet worden binnen uw organisatie. En dan? Natuurlijk laten we u niet los en maken we samen een plan waarmee de gewenste stappen gezet kunnen worden en begeleiden we daarbij tot het is opgelost.

 

5.

Afhankelijk van de oplossingsrichting helpen onze adviseurs Anton-Jan van Doornik en Anneke Vietje u graag bij de realisatie. Anton-Jan richt zich op het verbeteren of vernieuwen van processen en Anneke begeleidt ondernemers en medewerkers op persoonlijk vlak d.m.v. coaching. Dit raakt elkaar als snel, want uiteindelijk hebben de veranderingen die er komen invloed op de mensen die ermee werken en andersom. Anneke en Anton-Jan vullen elkaar hierin perfect aan.

Organisatie-inrichting

Veranderingen staan nooit op zichzelf

Om uw organisatie te professionaliseren kunnen wij u helpen bij het optimaliseren van samenwerking en communicatie tussen mensen en afdelingen, het versterken van leiderschap, het herstructureren van processen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of u zelf als ondernemer.

Ontwikkelingen binnen uw organisatie staan nooit op zichzelf. Ze hebben altijd invloed op andere gebieden. Veranderingen in processen en structuren betekenen bijvoorbeeld ook wat voor de manier van leidinggeven en communicatie en samenwerking op en tussen afdelingen.

Wij ondersteunen uw organisatie graag op één of meerdere van onderstaande thema’s door middel van testen, trainen en coachen.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye