Organisatie-inrichting

Ontwikkelingen in de markt

Organisatie-inrichting

Door onder andere internationalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering verandert er continu veel voor afdelingen als marketing, controlling, verkoop, productie en engineering.

Deze constante ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor uw organisatie. Dit vraagt van uw bedrijf dat zij blijft meebewegen, ontwikkelen en optimaliseren.

Organisatie-inrichting

Wat kunnen wij voor u doen?

Organisatie-inrichting door Métier

Dit doen we door samen met u onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke pijnpunten zijn er?
  • Waar maakt u zich zorgen over?
  • Wat vraagt de huidige markt van uw organisatie?
  • Waar lopen u en uw medewerkers tegenaan in de organisatiestructuur?
  • Welke vaardigheden en competenties hebben uw personeel en u al in huis?
  • Welke vaardigheden en competenties zijn er nog nodig?

We beantwoorden deze vragen o.a. door interviews met uw personeel en gesprekken met u en het MT. Daarnaast analyseren we de huidige inrichting van de organisatie en processen.

Organisatie-inrichting

Advies

Onze organisatieadviseurs helpen u graag deze noodzakelijke ontwikkelingen helder te krijgen en middels strategisch praktijkgericht advies en procesoptimalisatie uw bedrijf hierin te verbeteren.

Samen met u werken we aan een oplossing om zowel de kwaliteit als effectiviteit te verbeteren. Vaak betekent dit dat er een aanpassing nodig is in de organisatiestructuur en organisatie-inrichting van uw bedrijf. Hierbij helpen we u graag om de vertaalslag te maken van het strategisch advies naar de praktische uitvoering.

Ook geven we advies over het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel functies als afdelingen. Daarnaast implementeren wij werkoverleggen en helpen besluitvormingsprocessen te verbeteren.

Organisatie-inrichting

Veranderingen staan nooit op zichzelf

Om uw organisatie te professionaliseren kunnen wij u helpen bij het optimaliseren van samenwerking en communicatie tussen mensen en afdelingen, het versterken van leiderschap, het herstructureren van processen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of u zelf als ondernemer.

Ontwikkelingen binnen uw organisatie staan nooit op zichzelf. Ze hebben altijd invloed op andere gebieden. Veranderingen in processen en structuren betekenen bijvoorbeeld ook wat voor de manier van leidinggeven en communicatie en samenwerking op en tussen afdelingen.

Wij ondersteunen uw organisatie graag op één of meerdere van onderstaande thema’s door middel van testen, trainen en coachen.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye