Privacyverklaring

Wat doen we met jouw gegevens?

  • Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature of deelneemt aan een assessment, geef je automatisch toestemming jouw gegevens te delen met de betreffende opdrachtgever van de vacature.
  • Door het versturen van het sollicitatieformulier voor een specifieke vacature, een open sollicitatie of het toesturen van jouw cv voor een assessment, ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.
  • Wanneer je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever van de vacature waar je op hebt gesolliciteerd, een open sollicitatie hebt gedaan, of na afloop van een assessment, zullen wij jouw gegevens bewaren in onze database om je in de toekomst te kunnen informeren over nieuwe vacatures. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit per mail (info@metier.nl) kenbaar maken, waarna wij jouw gegevens uit onze database zullen verwijderen.
  • Jouw gegevens gebruiken wij om je regelmatig per mail te informeren over ons actuele vacature aanbod.

Wanneer verwijderen we jouw gegevens?

Wanneer jij op enig moment wil dat wij jouw gegevens verwijderen, kun je ons hierover per mail informeren. Wij zullen jouw gegevens vervolgens per omgaande verwijderen.

Welke rechten heb je nog meer?

  • Wanneer je toegang wil tot de gegevens die wij over je hebben, kunnen wij je hiervan een export toesturen.
  • Wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen deze aan te passen of aan te vullen, wij zullen dit per omgaande doen.
  • Indien je van mening bent dat onrechtmatig met jouw persoonsgegevens door ons wordt omgegaan, vragen wij je dit eerst bij ons te melden, samen zoeken we naar een oplossing. Mocht je hierover niet tevreden zijn dan kun je hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie kun je ons bereiken via:
Tel: 038-4528833
Email: info@metier.nl

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye