Vacature

De rol

Begeef jij je graag in een maatschappelijk-culturele, bruisende, sociale omgeving? En geniet je van afwisselende contacten en taken, zoals het bedenken en organiseren van evenementen, een team aansturen, communicatie verzorgen en verbinding leggen? Dan voel jij je bij Trefkoele+ helemaal op je plek. Jij zorgt ervoor dat ons Kulturhus dé huiskamer van Dalfsen wordt. Een gastvrije plek vol activiteiten, waar de hele dag door mensen van nul tot honderd in- en uitlopen. Alle inwoners, ongeacht hun leeftijd of achtergrond, zijn welkom en kunnen elkaar ontmoeten, kennis opdoen en ontspannen. In ons gebouw vind je onder andere de bibliotheek, kinderopvang, sporthallen, welzijnswerk voor ouderen, een consultatiebureau, het Pluscafé en diverse maatschappelijke instellingen. 

Kulturhus – een plek van verbinding

Ons Kulturhus is geen bedrijfsverzamelgebouw, maar een samenwerking van partners waarbij de maatschappelijke impact voorop staat. Ons doel is dat iedere Dalfsenaar weet: ‘bij  Trefkoele+ moet je zijn als je wilt sporten, ontspannen, (re)integreren, ontmoeten of leren, hulp zoekt of wilt geven.’ Jij zet je in voor een prominentere aanwezigheid van het Kulturhus in ons dorp, zonder dat jij als persoon per se op de voorgrond hoeft te staan. Je bent betrokken bij Dalfsen en de inwoners, waardoor je weet waar behoefte aan is. Zo verbind je wat er al gebeurt met wat er nog niet is en breng je  daarvoor de juiste partijen bij elkaar. Je initieert nieuwe activiteiten en evenementen en je zoekt – nieuwe – contacten met andere Kulturhusen en vertegenwoordigende groepen zoals een participatieraad of plaatselijke belangenverenigingen. 

Een paar dagen van jouw werkweek

Wat doe je in een gemiddelde werkweek? Je loopt zoals elke dag een rondje door het pand en maakt een praatje met een van de commerciële huurders, beantwoordt een onderhoudsvraag van een medewerker, hoort een nieuw initiatief aan van SAAM en bespreekt vervolgens de planning voor morgenavond met de directeur van de bibliotheek. Je hebt een bijeenkomst met de Denktank waarin je samen met betrokken inwoners brainstormt over evenementen die nog missen in Dalfsen. De volgende dag reserveer je tijd voor je communicatiewerkzaamheden; je schrijft een update voor de website en maakt er direct een post voor Insta en Facebook bij. De uitkomst van de enquête bracht je op een idee dat je nog wilt  uitwerken voor de bestuursvergadering begint. In de bestuursvergadering krijg je een update over een gesprek met de wethouder, je vraagt de bestuursleden hun netwerk in te zetten voor een komend jaarlijks event en jullie bespreken met elkaar de financiële stand van zaken. Om de week af te sluiten loop je nog even bij de bridgeclub naar binnen, voordat je met voldoening naar huis gaat. 

Leidinggevende aspecten

Je geeft zowel direct als indirect leiding aan zo’n 15 mensen. Onderverdeeld in clusters, werken ze in het Pluscafé, de schoonmaak of zijn druk bezig met de inrichting van de zalen, administratie of het onderhoud van het gebouw. Jij zorgt dat ze op de goede plek zitten, houdt overzicht, bent op de hoogte van wat er speelt en geeft de juiste hoeveelheid autonomie. Zo delegeer je vragen, die jij bijvoorbeeld van een sportclub krijgt, naar de juiste medewerker. Daarnaast neem je hen mee in de visie, ideeën en plannen.  

Met een begroting van ongeveer een miljoen euro is ook het financiële en strategische aspect van belang. Jaarlijks schrijf je een realistisch jaarplan, wat je gedurende het jaar uiteraard uitvoert, je verantwoordt de gekregen subsidies en overlegt met de beleidsmedewerker Kulturhusen van de gemeente. Ook houd je zicht op de afschrijvingen en stuur je vanuit forecasts. Je werkt in dit kader nauw samen met de administrateur. Je houdt continue de balans tussen de commerciële en maatschappelijke belangen. Het bestuur – tevens jouw leidinggevende – houdt je daarin scherp.   

Standplaats: Dalfsen

Wat ga je doen?

Vacature

Wat is vereist?

We vragen van jou

  • Ervaring in samenwerken met sociale partners
  • Ervaring in het (coachend) leidinggeven 
  • Ervaring met online marketing en social media content
  • Kennis van en ervaring met bedrijfseconomische vraagstukken
  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding 
  • Betrokkenheid bij Dalfsen en/of de regio

Persoonskenmerken

Mensen kennen jou als een maatschappelijk betrokken, gastvrij persoon. Door jouw luistervaardigheden en mensenkennis ontdek je gemakkelijk wat inwoners, medewerkers en Kulturhuspartners nodig hebben. Je bent benaderbaar, open en transparant. Of je nu met een jonge bibliotheekbezoeker, trainer van een sportvereniging of bestuurslid spreekt, jij past je communicatiestijl soepel aan. Je bent taalkundig sterk waardoor  jouw online en geschreven communicatie-uitingen vlot en prikkelend zijn.  

Je bent ondernemend, zit vol out-of-the-box ideeën en neemt initiatief om die ook te realiseren. Je combineert dat met visie en strategisch inzicht. Met jouw sterke communicatie skills breng je jouw ideeën overtuigend en maak je anderen enthousiast. Maar je staat ook open voor andere meningen en weet in te schatten wanneer je genuanceerd en diplomatiek moet zijn, omdat je beseft dat het bredere imago van Trefkoele+ voorop staat. Je takenpakket is breed, maar je stelt helder je prioriteiten, pakt zaken hands-on aan en gaat gestructureerd, pragmatisch en vol enthousiasme te werk. 

Je vindt het belangrijk dat mensen plezier hebben in hun werk en wilt het beste uit je personeelsleden halen. Om dat te bereiken coach en motiveer je jouw medewerkers waar nodig. Je bent geïnteresseerd en weet wat er privé en onderling speelt. Daarnaast zie je waar de professionele groeimogelijkheden liggen en je geeft daarvoor voldoende ruimte. Tegelijkertijd stimuleer je samenwerking, zorg je voor  teamspirit en straal je met elkaar de gastvrijheid en visie van Trefkoele+ uit. 

Info

  • Standplaats Dalfsen
  • -urige werkweek
  • Algemeen Management, Marketing
  • Betrokkenheid bij Dalfsen en/of de regio

Vacature

Werken bij De Trefkoele

Wat gebeurt er bij ons? Eigenlijk te veel om op te noemen. Van allerlei sporten en gymles voor basisschoolleerlingen, tot de fotoclub, historische kring en ouderensoos. Allemaal vinden ze hun thuisplek in Trefkoele+.
Of iemand nu komt sporten, biljarten, koffiedrinken, een boek lenen, of een kind naar de opvang brengen, iedereen is even welkom.
Een team van gastvrije, betrokken medewerkers creëert zo een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen met activiteiten in vier categorieën (sport & bewegen; zorg & welzijn; kunst & cultuur; educatie & informatie) om sociale samenhang en gemeenschapsgevoel te versterken. 

Als Kulturhus zijn we een samenwerkingsverband van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Kijk zelf op www.trefkoeleplus.nl voor een beeld van de sfeer en onze activiteiten. 

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye