Functies binnen een bedrijf

Voor elke onderneming, ook in het technisch MKB, is het van groot belang om de juiste functies binnen een bedrijf te bepalen en effectief in te vullen om cruciaal om klanten optimaal te kunnen bedienen, processen gestroomlijnd te laten verlopen en medewerkers tevreden te houden. Maar hoe bepaal je welke functies binnen het bedrijf je in moet zetten en hoe vul je deze in met de juiste mensen om jouw organisatie effectief in te richten, zowel nu als in de toekomst?

Het belang van duidelijk gedefinieerde functies in een bedrijf

Functies

We geven een paar voorbeelden van een heldere verdeling van functies binnen een bedrijf:

 1. Duidelijke verwachtingen en verbeterde productiviteit
  Het is duidelijk wat van medewerkers wordt verwacht. Zij weten precies wat hun verantwoordelijkheden zijn en welke resultaten worden verwacht. Ook verbetert dit de productiviteit
 2. Efficiënte Werving en Selectie
  Duidelijke functiebeschrijvingen helpen bij de werving van nieuwe medewerkers. Het beschrijven van de rol en benodigde vaardigheden, ervaringen en kwalificaties is eenvoudiger en het maakt het makkelijker om de juiste kandidaten aan te trekken en te matchen.
 3. Training en Ontwikkeling:
  Wanneer functies in een bedrijf helder zijn omschreven is het makkelijker om ontwikkeldoelen te stellen voor loopbaanontwikkelingen en het uitstippelen van een carrièrepad. Medewerkers kunnen gericht werken aan hun groei en ontwikkeling binnen de organisatie.
 4. Motivatie en Betrokkenheid
  Werknemers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd wanneer ze duidelijke richtlijnen en doelstellingen hebben. Dit draagt bij aan een hogere werknemerstevredenheid en een positievere werkcultuur.

Dit zorgt er voor dat iedereen zijn of haar rol kent, wat bijdraagt aan een efficiënte uitvoering van werkzaamheden en uiteindelijk tevreden klanten. Want dat is tenslotte wat je uiteindelijk wilt bereiken!

Duidelijk afgebakende functies binnen een bedrijf met heldere beschrijvingen zorgen dat processen gestroomlijnd verlopen, medewerkers weten wat van hen verwacht wordt, kosten worden gemanaged en doelen worden behaald.

Overzicht van kernfuncties in het technisch MKB en maakindustrie

Functies in een bedrijf

In een technisch MKB of maakindustrie zijn er diverse belangrijke functies onder te verdelen onder afdelingen zoals sales, engineering, inkoop, productie, kwaliteitscontrole, montage en finance. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden en vereisten van elk van deze functies in het bedrijf goed zijn vastgesteld, helder gecommuniceerd zijn met medewerkers en dat de taken bij de juiste medewerkers zijn ondergebracht zodat zij doen wat bij hen past.

Enkele voorbeelden van functies binnen een mkb bedrijf

Sales:  Verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van klantrelaties, het geven van productpresentaties, en het opstellen van offertes en onderhandelen over contracten om verkoopdoelstellingen te behalen.

Engineering: Omvat het ontwerpen, ontwikkelen en testen van producten of systemen, waarbij technische problemen worden opgelost en innovatie wordt gestimuleerd.

Productie: Verantwoordelijk voor het vervaardigen van producten volgens specificaties en kwaliteitsnormen, waarbij ze productieprocessen efficiënt en veilig beheren.

Finance: Omvat het beheren van financiële transacties, budgettering, en rapportage om de financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen.

Uiteraard horen hier allerlei taken bij die specifiek weergeven wat verwacht wordt van medewerkers in hun rol. Het is best een uitdaging om goed en volledig in kaart te brengen welke functies binnen een bedrijf er zijn. Métier heeft specifiek hiervoor een tool ontwikkeld: Taak inZicht®. Met deze tool kunnen we per functie medewerker precies in kaart brengen welke taken hij of zij uitvoert en vervolgens bepalen of dit logisch past binnen de bedrijfsprocessen en of dit matcht met zijn/haar kwaliteiten en talenten.

Contact

Métier helpt graag bij het in kaart brengen van functies binnen jouw bedrijf

Ben je klaar om je organisatie verder te ontwikkelen? Neem contact met ons op via onze website of bel ons. Wij staan klaar om je te helpen om de functies binnen jouw bedrijf in kaart te brengen en optimaal in te delen met de door ons zelf ontwikkelde tool Taak inZicht®.

Met Métier als je partner in het in kaart brengen van functies in jouw bedrijf, werk je aan een toekomstbestendig bedrijf. Ontdek de voordelen van een effectief ingedeelde functies en neem vandaag nog contact met ons op!

Contactformulier

Onze adviseurs

Deborah Marcus, Melissa Kanis of Ingobert Veen helpt u graag met de inrichting van uw bedrijf!

Bel ons: 038- 452 88 33

 

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye