Na interviews met een groot deel van de medewerkers over wat zij vinden dat nodig is en wat zij graag anders zouden zien, bleek de oplossing niet te liggen in het vinden van een nieuwe medewerker. Er bleek veel winst te behalen op het gebied van efficiency en kwaliteit. Het anders inrichten van de organisatie was wellicht een betere zet dan het uitzetten van een vacature. Het proces werd vervolgd met assessments waar alle medewerkers vrijwillig aan hebben deelgenomen. Hieruit bleek duidelijk waar ieders kwaliteiten lagen. Door teams anders samen te stellen en met werkplekken te schuiven is een geheel nieuwe inrichting ontstaan. Dit resulteert in kortere lijnen, meer mogelijkheid voor uitwisselbaarheid van werkzaamheden en een hogere kwaliteit van overdracht naar de productie. Dit zal zorgen voor het versterken van onderling begrip en samenwerking en dus ook tot verhoging van efficiency en kwaliteit.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye