Vacature

De rol

Vind jij het belangrijk maatschappelijke impact te hebben? Geloof jij in circulair bouwen? Én wil jij een jonge onderneming verder professionaliseren? Word dan technisch bedrijfsleider bij Harwoonie; ontstaan vanuit een aantal bouwtechnische en regionale familiebedrijven die samen in de regio de oplossing bieden voor de woningcrisis.  

Harwoonie heeft in 2021 een flexwoonconcept ontwikkeld volgens innovatieve modulaire bouwprincipes. De modules worden voorbereid in de fabriek en zijn zo vormgegeven dat ze op locatie in twee dagen gemonteerd zijn én weer verplaatsbaar zijn. Ondertussen zijn er meerdere projecten afgerond en ca. 100 woningen gebouwd. Momenteel wordt Harwoonie aangestuurd door de algemeen bedrijfsleider. Gezien het succes, de ambities en groeiplannen is het tijd dat er gezocht wordt naar een technisch bedrijfsleider om samen het bedrijf te professionaliseren en het concept verder uit te bouwen. 

In deze nieuwe rol van technisch bedrijfsleider is het jouw verantwoordelijkheid om – in nauwe samenwerking met de algemeen bedrijfsleider – de gehele organisatie op te zetten en alle operationele processen te managen. De algemeen bedrijfsleider richt zich op verkoop, finance, juridische aspecten, marketing en huurdersavonden. Met jouw bouwtechnische kennis en ervaring vullen jullie elkaar uitstekend aan, want jij gaat je bezig houden met projectorganisatie, contacten met de fabrieken, planning en aansturing van de voormannen op de bouwplaats. Daarnaast heb je een belangrijk aandeel in het technisch uitbouwen van het concept. Er zijn nog veel mogelijkheden om het ontwerp technisch te optimaliseren, verbreden en uitbreiden waar jij jouw expertise op los kunt laten. Je spart veel met de algemeen bedrijfsleider en ook regelmatig met de eigenaren over visie en strategie en zet deze vervolgens om naar de dagelijkse praktijk. 

De eerste periode ben je regelmatig zelf projectleider. Bij groei van het bedrijf zal er steeds vaker een andere projectleider worden aangewezen. Je organiseert de vorming van een optimaal projectteam. Je start een project met een kick-off vergadering. Je zorgt ervoor dat iedereen voorzien is van de juiste informatie. Je maakt en bewaakt de planning, uren en budgetten. Je bent voorzitter bij bouwvergaderingen om de voortgang te monitoren en indien nodig bij te sturen en bent ook regelmatig te vinden op de bouwplaats of in de fabrieken. Je overlegt met alle betrokken partijen, zoals uitvoerders, woningcoöperaties, gemeenten en nutsbedrijven. Ook het controleren op kwaliteit, veiligheid en orde en netheid op de bouwlocaties valt onder jouw verantwoordelijkheid. Jij bent als het ware een coach en procesmanager tegelijk, die zorgt voor structuur, zekerheid, tevreden klanten en blije collega’s. 

Je verbetert en richt de nodige processen m.b.t. projecten en logistiek in en gaat aan de slag met verdere professionalisering. Kunnen de tekeningen of het ontwerp nog efficiënter? Valt er iets te winnen in het logistieke of montageproces? Hoe manage je effectief de pieken en dalen in de projecten? Hoe kan het duurzaamheidsaspect verder worden uitgebreid? Op die manier innoveer je zowel het concept als het bedrijf steeds verder door. 

Je hebt veel aandacht voor onderlinge contacten, saamhorigheid en transparantie. Met het aannemen van nieuwe medewerkers ben je dan ook alert op het creëren en het behouden van een goede sfeer. Je krijgt de ruimte om mee te bepalen hoe het bedrijf uiteindelijk vorm krijgt. En aangezien Harwoonie verbonden is aan Innovatiehub Salland maak je ook regelmatig ruimte voor jong talent uit de regio om mee te werken en te leren. 

Omdat je een belangrijke rol speelt in de verdere ontwikkeling van Harwoonie ben je ook één van de gezichten in de markt. Het binnenhalen van opdrachten valt niet onder jouw verantwoordelijkheid, maar je blijft altijd alert op kansen en potentiële opdrachten in de markt.

Standplaats: Broekland

Wat ga je doen?

Vacature

Wat is vereist?

•    Een afgeronde hbo-opleiding richting bouwkunde of vergelijkbaar; 
•    Ruime relevante ervaring;
•    Ervaring in samenwerken met woningcoöperaties, gemeentes of andere publieke instanties;
•    Wonend in de regio Oost-Nederland.

Persoonskenmerken
Jij bent een verbindende persoon die meerdere partijen bij elkaar kan en wil brengen. Dat doe je gemakkelijk door jouw communicatieve vaardigheden en stijlflexibiliteit: jij kunt intern en extern op een soepele en ontspannen wijze met een grote diversiteit aan menstypen omgaan. Je bent integer en mensgericht.

Je houdt ervan om hands-on en met de voeten in de klei bezig te zijn. Je zet strategie om naar de praktijk. Dat doe je op zo’n manier dat je anderen uitdaagt en enthousiasmeert om er ‘samen voor te gaan’. Je hebt een coachende en tegelijk sturende wijze van leidinggeven en vindt het belangrijk anderen te betrekken en mee te laten denken bij het optimaliseren van processen en systemen. 

Je ziet het als een uitdaging om innovatieve, duurzame én kwalitatieve oplossingen te bedenken. Je bent vernieuwend en ambitieus. Je bent goed in het efficiënt organiseren van je werk, kunt prioriteiten stellen en houdt de grote lijnen goed in de gaten zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien. Bovenal ben je een enthousiast, gedreven en energiek persoon met een ondernemende geest en de drive om het bedrijf te laten groeien.
 

Info

  • Standplaats Broekland
  • 40-urige werkweek
  • Bouw Civiel Installatie, Technisch Management, Technisch Organisatorisch
  • Een afgeronde hbo-opleiding richting bouwkunde of vergelijkbaar
  • Ruime relevante ervaring
  • Ervaring in samenwerken met woningcoöperaties, gemeentes of andere publieke instanties
  • Wonend in de regio Oost-Nederland

Vacature

Werken bij Harwoonie

Harwoonie is het meest innovatieve flexwoningconcept van Nederland en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen o.a. Uw Onderhoudspartner Lenferink in Heino, Mensink Bouwbedrijf in Broekland en Nijhof Installatietechniek in Broekland die ook samen Innovatiehub Salland zijn gestart. Deze bedrijven hebben een gezamenlijk ideaal: het leveren van een maatschappelijke bedrage in de regio door het bouwen van flexwoningen op circulaire wijze. Door samen te werken willen zij tevens jong talent binden, boeien en behouden voor de Sallandse bouwkolom. Continue innovatie, verduurzaming en ambitie is wat de samenwerking en partners kenmerkt. 

Kijk op https://harwoonie.nl/ voor meer informatie. 
 

Harwoonie is het meest innovatieve flexwoningconcept van Nederland
Harwoonie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen verschillende bedrijven

"Door samen te werken willen zij tevens jong talent binden, boeien en behouden voor de Sallandse bouwkolom. Continue innovatie, verduurzaming en ambitie is wat de samenwerking en partners kenmerkt."

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye