Vacature

De rol

Ben jij een HR professional met een aantal jaren werkervaring en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Lijkt het jou geweldig om de HR organisatie binnen een familiebedrijf te structureren en procesmatig in te richten? Spreekt een scheepswerf met een rijke geschiedenis en waar indrukwekkende schepen worden gebouwd jou aan? Dan zijn wij heel benieuwd naar jou! 

Wat ga je doen? 
Binnen Thecla Bodewes Shipyards is al veel op orde op het gebied van HR, maar de verschillende aspecten worden verspreid over de organisatie uitgevoerd. TBSY bevindt zich in een transitie; o.a. meer lean and mean werken en de ontwikkeling van andersoortige (energie neutrale) schepen brengen de organisatie naar een hoger plan en maken het bedrijf klaar voor de toekomst. Ook HR gaat mee in deze professionalisering en dus is het tijd om HR centraal en lean te organiseren. En daar kom jij in beeld! 
    
De eerste periode investeer je vooral veel tijd en energie in het leren kennen van de organisatie en mensen. Je zorgt dat je alle vestigingen bezoekt en collega’s in alle lagen van de organisatie spreekt. Je zult merken dat authenticiteit, samenwerken en ‘hart voor de zaak’ belangrijke waarden zijn; passend bij een familiebedrijf. Ook na de inwerkperiode bevindt jouw werkplek zich steeds wisselend op elke vestiging. 

Daarna pak je thema voor thema de HR organisatie aan. Je zet onderwerpen om in concrete plannen. Bij jou zijn dat geen uitgebreide beleidsdocumenten, want jij houdt van overzichtelijk en to-the-point. Bij alle onderwerpen die je oppakt, is met name de vastlegging in structuur en proces van belang. Je doet dit doordacht en in rust. Heldere communicatie is hierbij cruciaal en je betrekt medewerkers in jouw plannen om gedragenheid te bereiken. Elk onderwerp bereid je voor, je onderzoekt wat er al is, concludeert wat anders kan, maakt een plan en implementeert. 

Personeelsadministratie
De personeelsadministratie is bij jou in de juiste handen. Je brengt overzicht en structuur aan in het beleid. Dat ziet er als volgt uit: Alle data klopt cijfermatig precies. Medewerkers hebben de juiste contracten. De personeelsdocumenten en -procedures voldoen aan de wet- en regelgeving. Het personeelshandboek is compleet en actueel. Je brengt het salarishuis helder in kaart. En zijn er vragen over arbeidsvoorwaarden, salarismutaties, loonbeslag, ontslagprocedures of ziekteverzuim? Dan informeer jij medewerkers en MT op duidelijke wijze. Zo zorg jij ervoor dat de gehele personeelsadministratie binnen no-time gestructureerd op orde is.  

Opleiden en ontwikkelen
Je werkt aan een pragmatisch opleidingsbeleid op basis waarvan opleidingen van medewerkers in kaart worden gebracht, opleidingsplannen gemaakt kunnen worden en dit een steeds terugkerend thema blijft bij o.a. functioneringsgesprekken. Een Leven Lang Ontwikkelen wordt de norm. Jij wijst medewerkers op ontwikkeltrajecten en passende – externe – opleidingen. Je bent niet bang om bespreekbaar te maken wat je ziet, op alle niveaus van technisch medewerkers tot directie.

Werving & Selectie
Jij richt processen rondom werving en selectie in en borgt de uitvoering hiervan. Bij instroom van nieuwe medewerkers zorg je dat het contract juist is opgemaakt en reik je het personeelshandboek uit. Ook zorg je dat praktische zaken als sleutels en werkkleding geregeld zijn. Verder zet je de gesprekscyclus in gang en regel je interne scholing.

Daarnaast bepaal je in overleg met het management hoe zaken als multi-inzetbaarheid van medewerkers, uitwisseling met andere vestigingen en een optimale inzet van de flexibele schil kan worden bereikt. Jij bent verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering hiervan en onderhoudt de contacten met uitzendbureaus m.b.t. afspraken en contracten. Collega’s in de organisatie roepen in de dagelijkse praktijk uitzendkrachten op. Op deze wijze werk je aan een dynamische organisatie waar meer eenheid wordt ervaren tussen medewerkers van de verschillende vestigingen.

Ziekteverzuim 
Je maakt inzichtelijk waar verzuim voorkomt en wat oorzaken zijn. Wanneer hierin trends ontstaan, maak je dat bespreekbaar bij het MT en adviseer je over de aanpak m.b.t. verzuimpreventie. Daarnaast beheer je dossiers bij langdurig ziekteverzuim en onderhoud je de contacten met de arbo-arts. 

Vertrouwenspersoon
Als HR-adviseur heb je een vertrouwelijke rol. Je bent toegankelijk; medewerkers die ergens tegenaan lopen, kunnen bij jou aankloppen en hun verhaal kwijt. Je bent empathisch, inventariseert hun vraag en reikt handvatten aan. Daarbij weeg je het organisatie- en werknemersbelang goed af en schat je in wat de medewerker nodig heeft. Dat kan variëren van een – gezamenlijk –  gesprek met een leidinggevende tot externe coaching. 

Samenwerken en rapporteren 
Je bent lid van het MT en zorgt dat relevante HR-onderwerpen op de agenda komen, daarbij houd je de balans tussen het belang van de werknemers en dat van de organisatie. Van alle onderwerpen waar je als HR Adviseur verantwoordelijk voor bent rapporteer je over de voortgang, opvallende zaken, trends en ontwikkelingen, onderbouwd met cijfers. Op basis daarvan bespreek je met het MT de vervolgstappen die jij vervolgens weer omzet naar concrete acties. Je legt verantwoording af aan de eigenaar/directeur.  

Standplaats: Kampen

Wat ga je doen?

Vacature

Wat is vereist?

  • Afgeronde Hbo/Wo opleiding richting HRM, Bedrijfskundige, MER, Rechten of aanverwant; 
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke HR-functie;
  • Woonachtig op acceptabele reisafstand van Kampen, Meppel en de vestigingen in Friesland; 
  • Parttime beschikbaar. 

Persoonskenmerken
Jouw ervaring als HR Adviseur bij een goed georganiseerde organisatie wil je graag inzetten om HR ergens anders gestructureerd op te zetten. Je werkt graag projectmatig, hebt lopende processen snel door en weet op inzichtelijke wijze verbeteringen door te voeren. Jouw stijl is niet beleidsmatig, maar pragmatisch en daarmee voor iedereen binnen de organisatie te volgen. Binnen TBSY werken mensen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden. Deze diversiteit maakt jouw werk, wat jou betreft, nog interessanter; je bent toegankelijk, maakt makkelijk verbinding met mensen en straalt vertrouwen uit. 

Je doet jouw werk doordacht, planmatig en vanuit rust en stabiliteit. Jouw communicatiestijl is helder en je informeert de juiste personen op de juiste momenten. 

Naast jouw dienstverlenende en faciliterende instelling heb je ook een duidelijke visie, sta je stevig in je schoenen, ben je authentiek en durf je, goed onderbouw en met respect, jouw mening te geven. 

Info

  • Standplaats Kampen
  • -urige werkweek
  • HRM / Juridisch
  • Kampen, Meppel, Friesland
  • Hbo/Wo opleiding
  • min. 5 jaar werkervaring

Vacature

Werken bij TB Shipyards

TBSY is een familiebedrijf en gespecialiseerd in het bouwen van alle soorten zee- en binnenvaartschepen, zoals: duwboten, passagiersschepen, overheidsvaartuigen, tankers, coasters en droge ladingschepen.

TBSY heeft vier verschillende locaties in Kampen, Meppel, Harlingen en Stroobos met circa 150 vaste en flex medewerkers. Elke locatie heeft zijn eigen specialiteit.

Kampen, Meppel, Harlingen, Stroobos
ca. 150 medewerkers
Elke locatie, eigen specialiteit
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye