(Senior) Projectmanager

prefab beton elementen – 30% extern - HBO

Vacature

Het betreft een veelzijdige functie. In deze rol heb je voornamelijk te maken met omvangrijke projecten voor grote professionele opdrachtgevers w.o. nutsbedrijven, petrochemische bedrijven en (semi) overheidsinstellingen. Spijkerman werkt voornamelijk met vaste (onder)aannemers. Op basis van je kennis en ervaring als projectmanager ben je in staat om op hoog niveau de projecten die je onder je hebt van ‘A tot Z’ te beheersen. Je bent verantwoordelijk voor de gehele technische, kwalitatieve, financiële, operationele en logistieke organisatie en bewaking ervan, alsook voor de nacalculatie en projectevaluatie. Voordat een project aan jou wordt overgedragen, is het project in de offerte of aanbestedingsfase al grotendeels uitgewerkt. De finale uitwerking en de planning doe je in nauwe samenspraak met de werkvoorbereiding. 

Je hebt te maken met diverse onderaannemers, het aantal kan per project verschillen. Als senior projectmanager ben jij de spil die de gehele projectuitvoering overziet en (bij)stuurt en ingrijpt wanneer dat nodig is. Je hebt daarbij te maken met zaken als geluidsnormen, warmtelasten, veiligheidsaspecten, afstanden tot bebouwing, ophangconstructies, gevelafwerking et cetera. Je bewaakt de budgetten en escalatiedata en signaleert tijdig als er sprake is van meer of minder werk. Het is aan jou om voor een verantwoorde commerciële afhandeling zorg te dragen. Je zorgt ervoor dat de vereiste kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Je hebt tevens te maken met complexe contracten, regelgeving, deadlines, normen en eisen. Het is aan jou om voor een duidelijke communicatie en heldere afstemming hierover met alle betrokken partijen zorg te dragen, zodat elk project aan de vereiste specificaties en overeengekomen oplevertermijn voldoet. Het succes van elk project hangt hier direct mee samen.

Tijdens de uitvoering van jouw werk ben je continu alert op mogelijkheden voor verbeteringen. Wat kan beter, efficiënter, slimmer of effectiever en hoe kunnen kosten worden bespaard zonder in te leveren op kwaliteit of om deze juist te verhogen? Je doet hierin voorstellen en draagt indien nodig zorg voor de implementatie. Belangrijk aspect hierbij is het behoud van de flexibiliteit waar Spijkerman zich mee onderscheidt in de markt.

Deze functie vraagt om een hoge mate van klantgerichtheid, kosten- en kwaliteitsbewustzijn. Je hebt regelmatig contact met de klant om de voortgang te bespreken en details af te stemmen en houdt de directie middels voortgangsrapportages op de hoogte.

Standplaats: Amersfoort

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op HBO+ niveau en hebt een aantal jaar werkervaring in een soortgelijke rol binnen een technische projectenorganisatie. Je bent het gewend te werken met strenge normen, eisen en omvangrijke documentatiedossiers en je hebt ervaring met het coördineren van projecten waarbij meerdere (externe) partijen betrokken zijn. Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.

Persoonskenmerken
Je bent authentiek, betrouwbaar en ‘hebt altijd de zaken voor elkaar’ omdat je over een professionele beroepshouding beschikt die gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en beslissingen durven nemen. Je vertoont daarbij een hoge mate van taakvolwassenheid: je bent in staat om knelpunten zelfstandig op te lossen, trekt tijdig aan de bel bij knelpunten, informeert tijdig over de voortgang van taken en deelt tijdig informatie. Je beschikt over eigenaarschap: je neemt de regie in de route naar het beste advies en de juiste oplossing. Je neemt niet alle stappen zelf of alleen, maar neemt wel de regie om de stappen te bewandelen die nodig zijn om beoogde doelen te behalen. Je haalt indien nodig de juiste personen erbij met als doel om de juiste oplossing op de juiste plaats door de juiste persoon te realiseren.

Je kunt overzien en bent hierdoor in staat om meerdere projecten tegelijkertijd en in verschillende projectstadia adequaat te runnen. Dat vraagt om een goed ontwikkeld analytisch vermogen en gestructureerd kunnen werken. Je denkt als vanzelf in processen, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en hebt daardoor het verloop van de projectuitvoering in de grip. Hierbij is kunnen acteren op stuurinformatie, weten om te gaan met verschillende menstypen op diverse niveaus en daar pro-actief naar weten te handelen, zeer belangrijk. Je bent daar ook goed op aanspreekbaar.  Het hebben van een ‘gunfactor’, in combinatie met effectief kunnen samenwerken om tot de beoogde resultaten te kunnen komen, hangt hier nauw mee samen.

Wat staat hier tegenover
Er staat een zeer afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk groeiende, ambitieuze onderneming tegenover, die op zoek is naar medewerkers die mee willen groeien in de ambities. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal binnen het personeelsbeleid van deze organisatie. Je krijgt de nodige ondersteuning en veel ruimte om je te kunnen ontplooien en te kunnen doen waar je sterk in bent. Je komt te werken in een omgeving waar openheid en elkaar kunnen aanspreken als belangrijk in de omgang worden gevonden, evenals collegialiteit, de schouders er samen onder zetten en plezier hebben en houden in het werk wat je doet.  

Bij deze functie hoort een goed salaris dat aansluit op je kennis en ervaring plus een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket inclusief opleidingsmogelijkheden, een goede pensioenregeling en een bedrijfsauto. Het is de bedoeling dat je in vaste dienst komt. 
 

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is Spijkerman Prefab Solutions in Amersfoort met een betonproductielocatie in Elst. Zij zijn gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van veilige en geconditioneerde prefab betonnen behuizingen, voor netwerken t.b.v. elektriciteit, gas, telecommunicatie en meet- en regelsystemen. Daarnaast leveren ze prefab betonelementen voor allerlei toepassingen binnen met name de industrie. Zij leveren de prefab behuizingen kant en klaar op als totaalpakket, desgewenst inclusief sondering, het grondwerk, de fundering, plaatsing en montage. De uitvoering hiervan doen zij in samenwerking met gespecialiseerde partners. 
 
Spijkerman is een innovatieve organisatie, die altijd bezig is oplossingen te bedenken voor de vragen van hun klanten. Kwaliteit is hierbij het uitgangspunt. Niet alleen van de technische installatie zelf, ook de betonnen behuizing eromheen én de dienstverlening. In Nederland en België worden ze gezien als een opvallend klantgerichte, flexibele en proactieve organisatie met korte communicatielijnen. 

Toekomstambitie
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Dit vraagt om een uitbreiding in bemensing en tegelijkertijd meer procesmatig werken, met behoud van een verantwoorde balans tussen gestructureerd werken en de juiste mate van flexibiliteit. Doelstelling is om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten teneinde verdere groeiambities te kunnen realiseren.
 

Contactinformatie

Het volledige werving- en selectietraject wordt verzorgd door Métier.

Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site www.metier.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Deborah Marcus.