Directeur (HBO+/WO)

rubberindustrie - 45 fte – technische kennis - hands on

Vacature

Het hart van de eigenaar/directeur ligt bij de commercie en de groei van de onderneming  en hij wil zich daar meer mee bezig gaan houden. Om hem hiervoor vrij te maken zijn wij voor onze opdrachtgever op zoek naar een directeur.

In deze nieuwe en uitdagende rol ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de onderlinge afstemming van alle operationele afdelingen. De ene afdeling stuur je direct aan en de andere afdeling meer indirect. Naast de dagelijkse aansturing pak je verschillende verbeterprojecten op waarbij het bedrijf technisch op hedendaags niveau zal moeten worden gebracht en moeten worden gehouden. Je maakt onderdeel uit van een nieuw te vormen MT, bestaande uit de (operationele) directeur, de productiemanager, de controller en de eigenaar/directeur.

Gedurende de dag ben je regelmatig te vinden in de fabriek waar je medewerkers op (machine) technisch gebied coacht, vragen beantwoordt, op pragmatische wijze issues oplost en indien nodig bijstuurt. Je bent hierbij gericht op de continuïteit en de kwaliteit van het (productie) proces. Met betrekking tot R&D en het laboratorium stuur je op het managen van de ontwikkeltrajecten met een ‘kop en een staart’ en daarna op een soepele implementatie in het productieproces. Het betreft niet alleen productinnovatie maar ook procesinnovatie om steeds efficiënter te kunnen produceren. Daarnaast schakel je continu tussen verkoop en productie om een goede inschatting te kunnen blijven maken van de beschikbare capaciteit en op vlotte wijze te kunnen communiceren of opdrachten wel of niet in deze capaciteit passen.

Op projectmatige wijze houd je je bezig met het optimaliseren van processen en het aanbrengen van structuur en efficiency. Je zorgt, samen met het management team, voor een stabiele workflow, optimale bezetting van het machinepark, optimalisatie van logistieke processen en het efficiënt benutten van de beschikbare personeelscapaciteit (o.a. opleiding, multi-inzetbaarheid en zelfsturende teams). Ook het optimaliseren van communicatiestromen verdient aandacht, door bijvoorbeeld het initiëren van werkoverleggen en het vastleggen en borgen van procedures. Er wordt gewerkt met SAP. In het offertetraject zijn nog verbeterslagen te maken en ook uniforme werkwijzen moeten vastgelegd worden. Om deze stappen te kunnen zetten onderzoek je wel systemen verbeterd of geïmplementeerd moeten worden en begeleid je bij de uitvoering daarvan. 

QEW is een dynamische organisatie waar naast lopende opdrachten regelmatig ad hoc opdrachten binnenkomen, waardoor regelmatig pieken in het aantal orders ontstaan. Daarnaast zullen de verbeterprojecten ook de nodige aandacht en tijd van medewerkers vragen. Aan jou de uitdaging om de balans te vinden tussen deze aspecten, medewerkers actief te betrekken en mee te laten denken. Ook leg je vast hoe overdracht vanuit verkoop naar productie moet verlopen, waarbij je helder communiceert over de beschikbare productiecapaciteit. Ideeën uit de organisatie neem je mee in plannen van aanpak waarna je doelgericht implementatie borgt. Op deze wijze creëer je draagvlak voor veranderingen, onderling begrip en motivatie bij de medewerkers om samen te werken aan een mooie toekomst voor QEW. 

Tevens ontwikkel je samen met de directeur, de controller en de productiemanager (MT) een technologische visie waarmee bepaald wordt hoe het onderhoud van en de investeringen in machines zal verlopen. Je zorgt dat plannen die hieruit voortkomen gestructureerd en binnen een vooraf bepaald tijdspad en budget worden uitgevoerd. Ook stel je periodieke rapportages op ten aanzien van het functioneren en optimaliseren van machines en installaties. 

Andere belangrijke onderwerpen waar je mee te maken hebt en waar een “hands on” aanpak vereist is, zijn lean and mean (Six Sigma), 5S, KPI’s, Total Quality Management, QESH, ISO, RI&E, continuïteit, het voorzien van management informatie d.m.v. dashboards etc. 

Uiteraard werk je nauw samen met de directeur/eigenaar omtrent visie, strategie en innovatie binnen de organisatie.

Standplaats: Hoogezand
 

Functie-eisen

Je hebt een technische opleidingsachtergrond en HBO+/academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring in een vergelijkbare aansturende rol binnen een productiebedrijf en een gedegen ervaring met projectmanagement. Je spreekt goed Engels en Duits. Tevens heb je ervaring met ERP-pakketten. Op technisch gebied ben je een volwaardig gesprekspartner voor management, medewerkers en externen. 

Persoonskenmerken
Je hebt een stevige en energieke persoonlijkheid, die niet over zich heen laat lopen en niet bang is de ander aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd spreek je ook je waardering aan medewerkers uit. Je hebt een duidelijke visie en kunt deze omzetten in heldere en concrete plannen met een einddoel. Je kunt goed prioriteiten stellen en voor jou geldt ‘afspraak is afspraak’. Je bent analytisch, cijfermatig en organisatorisch sterk en hebt een procesmatige, resultaatgerichte en structurerende manier van werken, gericht op verbetering en optimalisatie. Hierbij stuur je op hoofdlijnen met het einddoel in zicht, zonder belangrijke details uit het oog te verliezen en waarbij je zelf ook meewerkt aan de uitvoering. Als people manager geef je op motiverende en coachende wijze leiding, waarbij je de medewerkers meeneemt in jouw ideeën en de ontwikkelingen van de organisatie. Je bent open, eerlijk en direct, hebt natuurlijk overwicht, maar altijd vanuit respect voor de ander. 
 

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever QEW Engineered Rubber in Hoogezand ontwikkelt en maakt rubber compounds voor zeer diverse toepassingen en markten. Rubber compounds van QEW Engineered Rubber vind je terug in bijvoorbeeld (vliegtuig)banden, tunnelafdichtingen, slijtdelen voor de mijn- en baggerindustrie, vloermatten, olie & gas industrie en afdichtingsprofielen. 
 

Contactinformatie

Het volledige werving- en selectietraject wordt verzorgd door Métier.

Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site www.metier.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Ingobert Veen.