Brink Industrials BV

“Ik kijk tevreden terug op de positieve werving en selectie trajecten die binnen korte tijd zijn uitgevoerd. Er werd goed gestart met het uitgebreid inventariseren van het functieprofiel; wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met wie wordt er samen gewerkt etc.

De eerste gesprekken die via videoconferentie verliepen, gaven vervolgens snel een goed beeld van de kandidaten. De communicatie met Métier verliep zeer positief: de adviseurs zeggen wat ze gaan doen en doen wat ze zeggen.”

Hans Ramaker, manager operations Brink Industrials BV