Organisatieontwikkeling

Hoe kunt u uw organisatie zo optimaal mogelijk inrichten en daarbij tegelijkertijd aansluiten bij wat de markt van uw bedrijf vraagt? Welke veranderingen en verbeteringen dragen bij aan de kwaliteit van de organisatie? Organisatieontwikkeling door Métier is een praktisch, concreet en kort traject.

Ontwikkelingen in de markt 

Door onder andere internationalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering verandert er continu veel voor afdelingen als marketing, controlling, verkoop, productie en engineering. Deze constante ontwikkelingen in de markt hebben gevolgen voor uw organisatie. Dit vraagt van uw bedrijf dat zij blijft meebewegen, ontwikkelen en optimaliseren. Onze organisatieadviseurs helpen u graag deze noodzakelijke ontwikkelingen helder te krijgen en middels strategisch praktijkgericht advies en procesoptimalisatie uw bedrijf hierin te verbeteren.Organisatieontwikkeling MKB, zwolle, groningen, almelo en barneveld


Organisatieontwikkeling door Métier 

Dit doen we door samen met u onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke pijnpunten zijn er? Waar maakt u zich zorgen over?
  • Wat vraagt de huidige markt van uw organisatie?Organisatieontwikkeling MKB, organisatieadvies MKB
  • Waar lopen u en uw medewerkers tegenaan in de organisatiestructuur?
  • Welke vaardigheden en competenties hebben uw personeel en u al in huis?
  • Welke vaardigheden en competenties zijn er nog nodig?

We beantwoorden deze vragen o.a. door interviews met uw personeel en gesprekken met u en het MT. Daarnaast analyseren we de huidige inrichting van de organisatie en processen.

Samen met u werken we aan een oplossing om zowel de kwaliteit als effectiviteit te verbeteren. Vaak betekent dit dat er een aanpassing nodig is in de organisatiestructuur en organisatie-inrichting van uw bedrijf. Hierbij helpen we u graag om de vertaalslag te maken van het strategisch advies naar de praktische uitvoering.

Ook geven we advies over het vastleggen van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
zowel functies als afdelingen. Daarnaast implementeren wij
werkoverleggen en helpen besluitvormingsprocessen te
verbeteren.

4 Thema’s

Om uw organisatie te professionaliseren kunnen wij u helpen bij het optimaliseren van samenwerking en communicatie tussen mensen en afdelingen, het versterken van leiderschap, het herstructureren van processen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of u zelf als ondernemer. Ontwikkelingen binnen uw organisatie staan nooit op zichzelf. Ze hebben altijd invloed op andere gebieden. Veranderingen in processen en structuren betekenen bijvoorbeeld ook wat voor de manier van leidinggeven en communicatie en samenwerking op en tussen afdelingen. Wij ondersteunen uw organisatie graag op één of meerdere van onderstaande thema’s door middel van testen, trainen en coachen.

Vervolgtraject 

Naar aanleiding van het traject organisatieontwikkeling kan blijken dat er vacatures ontstaan om de hiaten in kennis, vaardigheden en competenti

es op te vullen. Of dat er medewerkers zijn die niet goed functioneren binnen hun huidige rol. Onze organisatieadviseurs kunnen u zowel verder ondersteunen met werving en selectie als met het coachen van uw teams of medewerkers om hun prestaties, de onderlinge samenwerking en/of communicatie te verbeteren.

Frank SturrusKarin Seppenwoolde en Eline Boogaerdt-Karsten zijn onze adviseurs organisatieontwikkeling en gaan graag samen met u aan de slag! Wij begeleiden uw bedrijf in procesoptimalisatie en organisatie-inrichting voor een laag tarief van € 125,- per uur of € 400,- per dagdeel.

MKB Adviseur Organisatieontwikkeling MKB adviseur organisatieontwikkeling

MKB adviseur organisatieontwikkeling