Kwaliteit en veiligheid

Vragen uw klanten om een kwaliteits- of veiligheidscertificaat? Wilt u ‘kwaliteit’ binnen uw organisatie prioriteit te geven, maar komt u er zelf niet aan toe? Of u het nu voor een ander doet of voor uzelf: Métier biedt professionele ondersteuning bij het opzetten of beoordelen van kwaliteits- en veiligheidssystemen.

kwaliteit en veiligheid

Door werkprocessen vast te leggen en te monitoren kunt u inzichtelijk maken waar winst te behalen valt als het gaat om efficiëntie, kostenbesparing en bovenal kwaliteitsverbetering. Door de processen continue bij te stellen, wordt de standaard steeds meer verhoogd.

Kwaliteits- en veiligheidssystemen

ISO, VCA en RI&E: van nulmeting tot implementatie en pre-audit!

  • Onze nulmeting geeft inzicht welke kwaliteits- of veiligheidsaspecten goed geregeld zijn en welke zaken nader aandacht verdienen.
  • Métier begeleidt bij het opzetten van nieuwe kwaliteits- of veiligheidssystemen en helpt om bestaande systemen goed functionerend te houden.
  • Bij een pre-audit worden werkprocessen, afspraken en resultaten objectief en onafhankelijk beoordeeld. Onze rapportage voldoet aan de eisen van de certificerende instelling.kwaliteit en veiligheid

Heeft u interesse in één van bovengenoemde begeleidingsmogelijkheden of heeft u vragen waar
u zelf niet uitkomt? Neem contact op met
Anton-Jan van Doornik, ervaren veiligheidskundige (MVK) en procesbegeleider.